Consorțiu

Proiectul este alcătuit din următorii parteneri:

Fundatia Estuar

Fundația Estuar a fost înființată în 1993 de către Fundația Penumbra din Scoția și Liga Română pentru Sănătate Mintală cu misiunea de a oferi opțiuni sociale și alternative adulților cu probleme de sănătate mintală pentru incluziunea acestora în comunitatea românească. În 30 de ani am reușit să răspundem nevoilor în continuă transformare ale beneficiarilor noștri, adulți cu probleme de sănătate mintală, identificând resursele necesare care să ne permita acest lucru. Din 2013 suntem recunoscuți de statul român ca având statut de utilitate publică. Lucrăm în parteneriat public-privat cu instituții publice locale de asistență socială, educaționale, de ocupare dar și la nivel european. Lucrăm “la firul ierbii” și suntem deschiși la tot ceea ce înseamnă inovare socială, parteneriate multidisciplinare și implicarea beneficiarilor. Suntem prima organizație din România care a oferit locuințe protejate adulților cu probleme de sănătate mintală, alternativa comunitară la internarea în spitalele de psihiatrie. Suntem singurii care furnizeaza permanent acest serviciu în cele trei locuințe protejate din București, încă din 1994.

FUNDACION C.V. SANTOS ANDRES, SANTIAGO Y MIGUEL

Fundația SASM este o organizație non-profit, cu caracter de asistență socială, constituită cu scopul de a se ocupa de îngrijirea socio-sanitară, recuperarea și rezidența persoanelor cu boli mintale severe (SMI). Activitatea noastră se bazează pe îngrijirea specializată a persoanelor cu boli mintale care necesită sprijin pentru recuperarea acelor abilități și aptitudini care să le permită să trăiască cât mai independent în mediul lor imediat apropiat.

SENT - Slovensko zdruzenje za dusevno zdravj

ŠENT - Asociația Slovenă pentru Sănătate Mintală - este o organizație umanitară non-guvernamentală, non-profit, înființată pentru a ajuta persoanele cu probleme de sănătate mintală, pe cele aflate în suferință psihică temporară, precum și rudele acestora și pe oricine altcineva interesat de sănătatea mintală. ŠENT a fost înființată în 1993. Asociația este activă în domeniile asistenței sociale, sănătății, educației, ocupării forței de muncă și altele. Deține statutul de organizație umanitară acordat de Ministerul Muncii, Familiei și Afacerilor Sociale pe baza activităților sale umanitare. Programele și activitățile noastre includ: ► reabilitarea psihosocială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală ► îmbunătățirea situației sociale a acestora ► crearea de oportunități pentru o viață independentă și de calitate

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VIESOJI ISTAIGA

ONG-ul "Mental Health Perspectives" este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2000, care activează în domeniul sănătății mintale și al drepturilor omului. Viziunea noastră: toate afecțiunile de sănătate mintală sunt percepute ca experiențe umane semnificative și nimeni nu suferă discriminări sau derogări ca urmare a acestora. Misiunea noastră: să stabilim o abordare a sănătății mintale bazată pe drepturile omului, în centrul căreia se află empatia, respectul și serviciile centrate pe persoană. PSP a desfășurat cu succes peste 60 de proiecte naționale și internaționale. Efectuăm cercetări și analize, realizăm cursuri de formare, desfășurăm campanii de advocacy și monitorizăm drepturile omului, participăm la elaborarea de politici și educăm publicul cu privire la sănătatea mintală dintr-o perspectivă biopsihosocială, orientată spre individ și bazată pe drepturile omului.

RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM

Înființată în 1965, Universitatea Ruhr Bochum este un loc pentru cercetare inovatoare și angajată la nivel mondial, predare, dezvoltare și transfer de talente. Cu conceptul său de cercetare interdisciplinară excelentă și angajată la nivel global, Universitatea Ruhr este una dintre cele mai performante universități din Germania. În cadrul a nouă departamente de cercetare, oamenii de știință de la RUB colaborează în cadrul unor focare de cercetare interdisciplinare. În cadrul acestora, ei depășesc granițele dintre subiecte și consolidează schimbul - și dincolo de RUB, în cadrul Alianței Universitare Ruhr și între universitățile din Germania și din străinătate. Catedra junior pentru sănătate și e-sănătate cercetează impactul digitalizării asupra sectorului sănătății. Se concentrează pe întrebări legate de modul în care tehnologia (digitală) poate fi dezvoltată și proiectată în mod participativ și pe factorii care afectează implementarea tehnologiei digitale și cum.

INNOVATION HIVE

The Innovation Hive este o organizație privată non-profit, situată în Larissa, Grecia. Principala sa misiune este de a aduce inovația deschisă în diferite domenii ale aplicațiilor, pe baza unui parteneriat larg al părților interesate. Prin crearea unei alianțe simbiotice între societate, mediul academic și industrie, obiectivul Innovation Hive este de a găsi soluții la noile provocări ale inovării, pentru a obține creștere, durabilitate și maximizarea impactului asupra societății.

Asociatia Four Change

Înființată în 2012, Asociația Four Change a apărut din aspirația comună a unui grup de specialiști de a iniția transformări pozitive și semnificative atât în sectorul ONG-urilor, cât și în comunitatea în general. De la înființare, asociația a implementat cu succes 28 de proiecte, valorificând fonduri europene și colaborând cu parteneri români. Aceste proiecte acoperă domenii diverse, cuprinzând servicii sociale, programe educaționale atât pentru copii, cât și pentru adulți, inițiative de formare profesională atât pentru șomeri, cât și pentru angajați, eforturi de dezvoltare comunitară, precum și eforturi de lobby și advocacy. Implicând peste 10.000 de beneficiari din șapte județe din România, Asociația Four Change a lăsat un impact de durată prin diverse activități. În 2014, asociația a obținut acreditarea ca furnizor de formare profesională, iar în 2016, a obținut recunoașterea ca furnizor de servicii sociale. În special, a devenit organizația pionieră care oferă astfel de servicii pentru persoanele vârstnice din zonele rurale din județul Giurgiu. Ca o dovadă a angajamentului său față de excelență, Asociația Four Change este membru fondator al SenioriNET și un participant activ în FONSS, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt însă numai ale autorilor și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate responsabile pentru acestea. 2022-1-RO01-KA220-ADU-000088238

Copyright © 2023 Μobile Mental Health. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive