Mental Mobile Health ‘s Naujienos

Čia bus talpinami straipsniai ir naujienos apie veiksmus, kurių imtasi įgyvendinant projektą “Mentalinė mobilioji sveikata”.

Atnaujinti..

Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti už jas atsakingos. 2022-1-RO01-KA220-ADU-000088238

Copyright © 2023 Μobile Mental Health. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive