Mentalno mobilno zdravje ‘s Novice

Tu bodo naloženi članki in novice o ukrepih, sprejetih v okviru projekta Mentalno mobilno zdravje.

Posodobi se..

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti EACEA ne moreta biti odgovorna zanje. 2022-1-RO01-KA220-ADU-000088238

Copyright © 2023 Μobile Mental Health. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive