Proiectul

Descrierea proiectului

În 2018, în medie, 11% dintre adulții din țările UE prezentau simptome de probleme de sănătate mintală. Aplicațiile de sănătate (soluții mHealth) îmbunătățesc sănătatea mintală și contribuie la autogestionarea PPSM (persoane cu afecțiuni de sănătate mintală), deoarece acestea ar putea să își gestioneze sănătatea mai activ, să trăiască mai independent datorită autoevaluărilor sau soluțiilor de monitorizare la distanță și, de asemenea, să primească sprijin din partea familiilor și a profesioniștilor din domeniul sănătății mintale într-un mediu mai puțin invaziv. 

MENTAL MOBILE HEALTH va dezvolta abilitățile și competențele digitale ale persoanelor cu probleme de sănătate mintală în domeniul adoptării tehnologiilor mobile de sănătate, implicând dezvoltarea unui instrument specific de formare digitală care să fie exploatat direct de persoanele cu probleme de sănătate mintală , în acest fel, dobândirea de competențe digitale va fi încorporată în metodologia de formare propriu-zisă.

De asemenea, va sprijini incluziunea socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală prin creșterea gradului de autogestionare a acestora și dobândirea de competențe digitale, precum și prin adoptarea de tehnologii care sunt implementate la nivelul societății și care, printre altele, vor îmbunătăți comunicarea dintre persoanele cu probleme de sănătate mintală și profesioniștii din domeniul sănătății și alte persoane de sprijin. În plus, va crea o metodologie de formare flexibilă, adaptată la nevoile și procesele de învățare ale persoanelor cu probleme de sănătate mintală, bazată pe formare experiențială și oportunități de învățare digitală și mixtă.

Impactul

MENTAL MOBILE HEALTH este lansat cu scopul de a crește competențele persoanelor cu probleme de sănătate mintală (PPSM) pentru îmbunătățirea autogestionării lor prin adoptarea de soluții de sănătate mobilă. În plus, va dezvolta o metodologie de formare experiențială pentru creșterea gradului de conștientizare și a competențelor persoanelor cu probleme de sănătate mintală cu privire la mHealth, bazată pe o abordare de tip “learning by doing”, în cadrul căreia vor fi implicate în situații de autogestionare și vor folosi soluții mobile reale de sănătate.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt însă numai ale autorilor și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate responsabile pentru acestea. 2022-1-RO01-KA220-ADU-000088238

Copyright © 2023 Μobile Mental Health. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive