Projektas

Projekto aprašymas

2018 m. ES šalyse vidutiniškai 11 proc. suaugusiųjų turėjo psichikos sveikatos problemų simptomų. Mobilioji sveikata (mSveikata) gerina psichikos sveikatą ir prisideda prie psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų (PMHC) savikontrolės, nes jie galėtų aktyviau valdyti savo sveikatą, gyventi savarankiškiau dėl savikontrolės ar nuotolinės stebėsenos sprendimų, taip pat mažiau invazinėje aplinkoje gauti paramą iš šeimos narių ir psichikos sveikatos specialistų (PSS).

Psichikos sveikatos mobilieji sveikatos priežiūros specialistai ugdys skaitmeninius įgūdžius ir kompetencijas mobiliųjų sveikatos technologijų diegimo srityje, sukurdami specialią skaitmeninę mokymo priemonę, kuria tiesiogiai naudosis psichikos sveikatos priežiūros specialistai, taip skaitmeninių įgūdžių įgijimas bus įtrauktas į pačią mokymo metodiką.

Taip pat bus remiama PMHC socialinė įtrauktis didinant jų savivaldą ir skaitmeninių įgūdžių įgijimą, taip pat visuomenės lygmeniu diegiamų technologijų, kurios, be kita ko, pagerins PMHC bendravimą su sveikatos priežiūros specialistais ir kitomis įstaigomis, diegimą. Be to, sukurs lanksčią mokymo metodiką, pritaikytą prie PMMC poreikių ir mokymosi procesų, pagrįstą patyriminiu mokymu ir skaitmeninio bei mišraus mokymosi galimybėmis.

Poveikis

“MHealth” projekto tikslas – ugdyti asmenų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų patirties, gebėjimus savarankiškai pasirūpinti savo fizine bei psichikos sveikata. Šiame projekte pagrindiniu savipagalbos įrankiu laikomos į fizinės bei psichikos sveikatos priežiūrą orientuotos mobiliosios programėlės. Kaip naudoti jas, norint stebėti besikeičiančią būseną ir atliepti specifinius kylančius poreikius, dalyviai bus apmokomi mokymų metu. Naudojamas patyriminis mokymo metodas suteiks galimybę dalyviams įsijausti į realias gyvenimiškas situacijas ir spręsti jas pasitelkiant įvairias prieinamas mobiliąsias programėles. Tikima, kad tai paskatins dalyvius naudotis programėlėmis kaip savipagalbos priemone ir kasdienybėje už mokymų ribų.

Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti už jas atsakingos. 2022-1-RO01-KA220-ADU-000088238

Copyright © 2023 Μobile Mental Health. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive