Program usposabljanja za spodbujanje sprejemanja mobilnega zdravja pri osebah s težavami v duševnem zdravju

Dobrodošli v projektu Mental Mobile health oziroma mobilno duševno zdravje.

Projekt Duševno mobilno zdravje združuje 7 partnerjev z namenom sodelovanja na področju duševnega zdravja. V okviru implementacije bo močan poudarek na povečanju kompetenc oseb s težavami v duševnem zdravju (PMHP) s sprejetjem rešitev mobilnega zdravja (mHealth) in razvojem metodologije izkustvenega usposabljanja, ki temelji na »učenju skozi delo«. pristop, kjer bodo vključeni v situacije samoupravljanja in bodo uporabljali pravo mHealth.

Ukrepanje: Duševno zdravje

Številka velikega sporazuma: 2022-1-RO01-KA220-ADU-000088238

Program: Erasmus +

Trajanje: 1: 31/12/2022 – 31/12/2024

Delovni paketi

Izvajanje projekta bo potekalo v okviru naslednjih delovnih področij:

Screenshot_7-fotor-20230613111121

DP1: Upravljanje projekta

jason-goodman-Oalh2MojUuk-unsplash-1024x683-fotor-2023061311189

DP2: Razvoj metodologije izkustvenega usposabljanja

pexels-madison-inouye-2821823-fotor-20230613112028

DP3: Razvoj paketa za usposabljanje

ingrid-vasconcelos-BACsRStk7ZQ-unsplash-fotor-20230613112352

DP4: Razvoj digitalnega orodja za usposabljanje

pexels-riccardo-185801-fotor-20230613112715

DP5: Dejavnosti za izmenjavo, promocijo in trajnostni razvoj

Partnerstvo

Radi bi vas slišali!

Za več informacij nas lahko kontaktirate v spodnjem kontaktnem obrazcu!

Pogovorimo se!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti EACEA ne moreta biti odgovorna zanje. 2022-1-RO01-KA220-ADU-000088238

Copyright © 2023 Μobile Mental Health. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive